maraşlinc_Fotor

Suriyeli Linçlerine Karşı Misafirin Adını Koymak *

* Bu yazı ilk olarak 1 Eylül 2014 tarihinde Birikim Güncel‘de yayınlanmıştı. Bu yaz Suriyeli ‘misafirler’e olan yerel tepkilerin hem sınır şehirlerinde hem de iç ve metropol şehirlerde büyüye büyüye linç biçimini aldığına, yani hiç de azımsanmayacak büyüklükte bir grup insanın bir başka grup insanı evlerini ve arabalarını taşlayarak, varsa dükkanlarını yağmalayarak, kendilerini de yaralayarak…

istpark_Fotor2

Asylum and the Right to the City: Lessons from Turkey’s Syrian Guests and Other Urban Refugees *

* Kent hakkı ve mülteci rejimi tartışmalarını Türkiye’deki gelişmeler üzerinden bir araya getirmeye çalışan bu yazı 5 Nisan 2014 tarihinde jadalliya.com‘da yayınlanmıştı… The mass movement of Syrians fleeing civil war to neighboring countries has become called the “Syrian refugee crisis.” The sheer volume of refugees brings up questions not only regarding these countries’ financial means…