yozgat blues poster

Yozgat Blues ile Taşraya Bakış: Kapitalizmin Zamanında Gerileme/İlerleme

Geçtiğimiz haftalarda Yozgat Blues’u izledik. Son yıllarda Türkiye sinemasında taşraya bir ilgi artışı yaşandığı, özellikle sanat kaygısı taşıyan filmlerin artan bir biçimde taşra mekanlarda kurulduğu malum. Bu nedenle filmden çıkınca Türkiye sinemasının taşraya bu dönüşünün ne anlama geldiğini ve genelde taşra kavramını inceleyen Taşrada Var Bir Zaman derlemesine dönme isteği duydum. Derlemenin en başında bir…