ARTVİN MÜCADELESİNE DAİR DOĞRU SANILAN 18 YANLIŞ

environmentalists-block-road-to-mining-company-in-black-sea-province_Fotor

 1. Artvinliler Sadece Ağaçlarına, Ormanlarına Sahip Çıkıyor

Yarım doğru ile başlayalım. Buna büsbütün yanlış demek haksızlık muhakkak, ancak ifade eksik, onu tamamlamak Artvin mücadelesini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Sahip çıkılan her ağaç, her yeşil alan, her orman korunmak istenen doğa kadar doğanın bir parçası olduğu toplumsal ilişkiler bütünüdür. Artvin örneğinde ise bu toplumsal ilişkiler bütünü belki de hiçbir yerde olmadığı kadar görünür ve ispatlanabilir. Artvinliler ağaçları kadar şehirlerine, geleneklerine, kültürlerine, sağlıklarına, sağlıklı su ve havaya erişim haklarına, dağ çileklerine ve yırtıcı hayvanlarına – kısacası hem maddi hem manevi yaşam alanlarına –  sahip çıkıyorlar. Çünkü madencilik yapılmak istenen bölge sadece ağaçlık ve estetik değil. Cerattepe yamaç üzerine kurulmuş Artvin kentinin birkaç yüz metre yukarısında yer alıyor. Artvin’in bütün su kaynakları bu bölgeden geliyor. Aynı projeyi Aralık 2015’te iptal eden mahkeme kararı, madencilik faaliyetinin hem su kaynakları üzerinden hem de zehirli gazların asit yağmuruna dönüşmek suretiyle kenti doğrudan zehirleyeceğine vurgu yapıyordu. Tüm bunların ötesinde Artvinli Cerattepe’yi kentinin bir uzantısı olarak görüyor, yaz-kış mesire yeri olarak kullanıyor. Geleneksel Kafkasör şenliklerinin yapıldığı alan bu bölgenin içinde kalıyor. Maden alanı Artvin’in en önemli turizm alanlarından Hatila Milli Parkını ucundan içine alıyor.

kafkasor_Fotor

 1. Madencilik Yapılacak Alan Artvin’in Dışında Dağlık Bir Alandaymış

Doğru, dağlık alanda. Ancak Artvin’de dağlık olmayan alan yok zaten. Artvin kenti Çoruh nehrinin kıyısında 180 metre rakımda başlar, ancak kent merkezi 560 metredir, 800 metreye kadar yoğun yerleşim vardır. Kent enine değil boyuna büyümüştür. Maden sahası, Çoruh vadisine yukarıdan bakan Artvin şehrinin 500 ile 1500 metre üzerindeki yarım ay şeklindeki alanın tamamıdır. Artvin şehrinin üstündeki kotlarda yer almaktadır ve büyüklüğü şehrin birkaç katıdır. Yanlış, anlaşılmasın: doğaya, insana yarardan çok zarar sağlayacak, öncelikli olarak etrafında yaşayan insanların rıza göstermediği, amacı müşterek refah değil de kişisel çıkar olan her türlü maden faaliyetine, rant projesine karşı durmak meşrudur. Türkiye kırsalında bugün böyle onlarca meşru direniş bulmak mümkün. Ama Artvin’in altını birazcık daha kalın kalemlerle çizmemiz gerekiyor. Artvin Beşiktaş ise, Yıldız, Ihlamur, Maçka, Nişantaşı tepelerinde ÇED raporunda yazana göre günde en az 100 kamyon bakır (gümüş ve altın) çıkartılmak isteniyor… Bu kadar izansız, bu kadar saldırgan, bu kadar sorumsuz, bu kadar yüzsüz bir proje ile karşı karşıyayız..

Screen Shot 2016-02-20 at 1_Fotor

 1. Durup Duruken Ortaya Çıkan Bu İtirazın Ve Olayların Zamanlaması Manidar

Durup dururken ortaya çıkması manidar olan siyaset ve tarih bilgisi 5 yıl geriye gidemeyen,  klavye gazetecileri ve yorumcuları olsa gerek. Artvin’in maden karşıtı mücadelesinin 25 yıllık bir tarihi var. Siyaset bilgisi bu iktidarın tarihçesi ile sınırlı olanlara hatırlatalım: Artvin maden karşıtı mücadelesi, merkezinde Yeşil Artvin Derneği olan bu toprakların en eski yerel çevre hareketlerinden. Cengiz Holding Artvin’i çevreleyen tepe ve dağlarda madencilik faaliyetine girişmek isteyen ilk şirket değil. Artvinliler 1990’lar boyunca Cominco Madencilik, 2000’li yılların ilk yarısında da Kanadalı IMNET Mining’e karşı benzer bir mücadele yürütüyor ve her ikisinde de başarılı oluyorlar. Uzun uğraşların sonunda Kanadalı şirketin bölgeye ait madencilik ruhsatı 2008 yılında Danıştay tarafından bozuluyor ve Artvin rahat bir nefes alıyor. Bu rahat nefes hepi-topu iki yıl sürüyor ve 2010 yılında çıkan yeni maden yasasıyla bölge yeniden madencilik faaliyetine açılıyor. 2012 yılında pek bir ahbap-çavuş ilişkisi içerisinde gerçekleşen bir ihalenin ardından Artvin şehrinin üst kotlarına yayılmış 4361 hektar büyüklüğünde devasa iki alanda madencilik hakkı, adı ile müstesna, Özaltın şirketine veriliyor. Artvin Arhavili Özaltın, kısa bir süre sonra bu hakkı –Artvinlilerin de şüphelendiği gibi– daha büyük bir oyuncu olan komşu Rize menşeli Cengiz Holding’e devrediyor. Bu uzun al gülüm ver gülüm hikayelerinden arta kalan şu: Artvin mücadelesinin birikimi hem bugünün hem de dünün olağan şüphelileri karşısında yükseliyor; Artvin dünün ekstraksiyon ekonomisi ile bugünün müşterekler yağmasını bir arada düşünmemizi sağlıyor.

 

 1. Artvinlilerin Rahatsızlığını Anlıyorum, Ancak Tepki Böyle Gösterilmez, Hukuki Sürecin Sonlanmasını Beklemeleri Gerekir

Tam aksine, hukuku sürece riayet etmeyen Artvinliler değil, şirket ve ardındaki siyasi irade. Artvin Cerattepe’deki maden faaliyetine ilişkin hukuki süreç bir yıl önce bitmiş, kim bilir kaçıncı kez davayı yine Artvinliler kazanmıştı. Rize İdare Mahkemesi çevre davalarında eşine az rastlanır bir karar vermiş, projenin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu detayları kadar, madencilik faaliyetinin o bölgede hiçbir şekilde yapılamayacağı yorumunda bulunmuştu, bilirkişilerin raporları üzerine“Maden faaliyetinin hayata geçirilmesinin Artvin ilini yöre sakinleri açısından YAŞAM ALANI OLMAKTAN ÇIKARACAĞINI, BU BÖLGEDE MADEN ARAMA PROJESİİLE BU PROJENİN ETKİSİ ALTINDA BULUNAN YAŞAM ALANLARI VE KORUMA ALTINDAKİ ALANLARIN BİR ARADA OLAMAYACAĞI KANAATİNE VARILMIŞ” ifadelerini kullanmıştı. “Ya Artvin, ya maden; ikisi bir arada olmaz!” anlamına gelen bu karar yokmuş gibi davranıldı, şirket birkaç küçük değişiklik yaptığı ÇED raporu ile bakanlığa başvurdu ve jet hızıyla onay aldı. Şirket bu onayla yeni mahkeme sürecinin ve olası bir yürütmeyi durdurma kararını beklemeden acele edip, projeye kazma vurup işi oldu bittiye getirmek istiyor.

 

 1. Tamam da Madenci Şirket Bir Şekilde Yeni Bir ÇED Raporunu Onaylatmış, Faaliyete Başlaması Hukuki

Pek öyle değil. Öncelikle şu var: Şirket Artvinlilerin Rize İdare Mahkemesi’nde 2014 Aralık ayında kazandığı davayı Danıştay’a taşımıştı. Danıştay bu yürütmeyi durdurma talebini Nisan 2015’te reddetmiş böylece şirketin Cerattepe’ye çıkma dayanağı tamamen ortadan kalkmıştı. Ancak, henüz Danıştay davanın esasını değerlendirmeyi sonuçlandırmamışken (ki hala sonuçlanmış değil) yürütmeyi durdurmama kararını kendisi için olumsuz bir sinyal olarak gören şirket yeni bir ÇED için başvuru yaptı. Yani, aslında alt mahkemenin iptal ettiği ÇED’e üst mahkeme hala değerlendirme halindeyken, şirket okus-pokus yapıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeni bir ÇED olumlu kararı ile Artvin’e dönmüş oldu. Bu absürtlüğe rağmen Artvinli yeni ÇED’e  de dava açtı. Sanki uzmanlar daha bir buçuk yıl önce gelmemiş, kapsamlı bir raporu Rize İdare Mahkemesi’ne sunmamış gibi 18 bin lirayı bulan keşif ve bilirkişi ücreti bir kez daha ödendi. Bilirkişi gelmeden şirketin Cerattepe’ye çıkıp bir fiili durum yaratabileceğinden endişelen Artvinli sırf bu yüzden 1800 metrede tam  240 gündür nöbet tutuyordu. Şirket de tam da bu yüzden Cerattepe’ye ele geçirip, keşif heyeti gelene kadar bölgenin yapısını değiştirmek ve bir önceki dava kurgulayamadığı oldu-bittiyi bu kez gerçekleştirmek istiyor. Diyebilirsiniz ki “bu kadar yeter, anladım” durun, bekleyin dahası da var: Şirket’in iş makinalarını Cerattepe’ye çıkarabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğünün yer tespiti yapmasına ve araziyi resmen şirkete teslim etmesine ihtiyacı var. Bu henüz yapılmış olmamasına rağmen, şirket valilik ve kolluk gücünün arkasına alarak Cerattepe’ye çıkmayı ve ağaç kesimine başlayabildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki görevli memurlar, şirket amacına ulaştıktan hemen sonra, valilik tarafından görevden alındı, hakkında ise şirketin işlerini yeterince hızlandırmamaktan dolayı olsa gerek idari soruşturma açıldı.

 

 1. Artvin’deki İtiraz İdeolojik, Samimi Değil, Bunlar Her Şeye Karşı…

Her şey bir iki kişin olunca, herkes her şey karşı olur. Laf cambazlığı ve ideolojinin ne anlama geldiğine dair tartışmalar bir yana bırakırsak gerçek şu: Artvin 25 yıldır, özellikle de son 5 yıldır genç, yaşlı, kadın, esnaf, partili, siyasetsiz topyekûn direniyor. İdeolojik olmamanın, samimi olmanın karşılığı illa geniş taban ise isteyen Cengiz Holding’e karşı açılan ve kazanılan davanın davacılar sütununa bakabilir. Orada 178 kişi ve kurum içerisinde Artvin Muhtarlar Deneği’ne de ÖDP’ye de, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na da, CHP’ye de, Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası’na da, Halkevleri’ne de, Artvin Zihinsel Özürlüler Derneği’ne de, MHP’ye de, Artvin Giyim Eşyaları ve Sanakarlar Odasına da rastlamak mümkün. Peki hiç mi ideoloji yok bu işin içinde? Olmaz mı, var. Her dağı, her taşı, her dereyi metaya ve kara dönüştürebileceğinden zerre şüphe duymayan ucuz bir kalkınma sosuna bulanmış yağma ekonomisinin ideolojisi ve takıntısı var. Artvin halkı işte bu ideolojiye karşı 25 yıldır mücadele ediyor.

g_71512

 1. Artvin’de Eylemlerini Yapanlar Artvinli Değil; Bunların Kökü Dışarıda

Duyan de Artvin’i kapı komşusu olabilecek yer sanır. İstanbul-Artvin otobüsle 25-26 saat sürer. Hah, geldik dediğin an yılankavi virajların ve baş dönmesinin başladığı andır. Bu yolu Artvinli ile dayanışmak için tepene “helal olsun!” demek lazım. Öte yandan “Artvinli değil!”dediklerinin büyük çoğu Artvin merkez de ikamet etmeyen Artvinlilerdir. Artvin il merkezini tehdit eden maden projesi Artvin’in en ciddi ekolojik sorunu olabilir, ama tek değil. Örneğin, Artvin ili geneline yapılması planlanan HES sayısı 12O küsur. Yeşil Artvin Derneği de sadece kendi arka bahçesindeki maden tehdidi ile ilgilenmez. Şavşat’tan Ardanuç’a, Yusufeli’nden Arhavi’ye, Murgul’dan Hopa’ya kadar Artvin’in tüm ekoloji mücadeleleri ile dayanışır, onlara hukuki destek sağlar. Üstelik kendini Artvin ile ile de sınırlamaz. Yeşil Artvin Derneği’nin Doğu Karadeniz’de ilişkilenmediği yaşam alanı mücadelesi yok gibidir. Bunun karşılığında ne zaman bir eylem olsa, Artvinlinin en zaman başı sıkışsa, Doğu Karadeniz’de dere, maden, taş ocağı, yeşil yol sorunları ile boğuşan kim varsa, ilk vasıta ile kendisini önce Çoruh boyunda sonrada bir dağ boyunca yükselen 32 virajın sonunda Artvin il merkezinde bulur. Tüm yurda, İstanbul’a, Ankara’a ve (Artvinli nüfususundan dolayı adı Burtvin’e çıkmış) Bursa’ya yayılmış Artvinli gurbetçiler 25 yıllık mücadeleyi takip eder, kritik dönemeçlerde memlekete kısa süreli de olsa döner, mücadeleye destek olurlar. Bu açıklamaları yapmaya elbette gerek yok. Maden sahasının yanı başındaki göz kamaştırıcı ormanlık alanın adını Hatila Milli Parkı ilan edip, onun derdine sadece yerelde yaşayan insanların düşmesini beklemek aslında ne kadar sığ bir iki yüzlülük. İlla ikametgâh bakacaksak da söyleyelim: yerli olmayan eylemci değil, Artvin’de maden aransın kararını Artvin dışından verenler, karara Artvinlinin karşı çıktığını duyulunca 6 ilden Artvin’e yığılan kolluk kuvvetleridir. Eylemcilerin menşei ile bu kadar yakından ilgilenenlerin karar alma ve uygulama süreçlerinin yerelde çözülmesi hakkındaki karnelerine gözden geçirmeleri gerekiyor.

 

 1. Artvin’de Maden Karşıtı Olan Sadece Küçük Bir Grup, Görüntüler Yanıltıcı

56c6b20bc03c0e5be00f49c9_FotorArtvin’in ezici bir çoğunluğu madene karşı. Bunu görmek için Artvin sokaklarında birkaç dakika dolaşmak yeterli. Bugünlerde açılmayan kepenklerin hemen hepsinin üzerinde “Artvin’de Madene Hayır” çıkartmaları göreceğinize emin olabilirsiniz. İktidar çevre ihtilaflarında kendine ve yerel halklardan alacağı desteğe çok güveniyorsa, bu güvenin bir nişanesi olarak, misal, ekolojik sorunlara halkın itiraz ve katılım süreçlerini desteklemeyi amaçlayan Aarhus Sözleşmesi’ne 2001 yılından beri sürüdüğü ayağı kaldırıp bir adım atabilir ve sözleşmeye taraf olabilir. Hoş, bilenler bilir. Aarhus sözleşmesi de müşterekler üzerindeki sermaye baskısını büsbütün ortadan kaldırabilecek mucizevi bir sözleşme değildir. Kaldı ki, sözleşmenin kimi özellikleri zaten yasalarımızda mevcut, ancak etkin uygulamasının önüne geçiliyor. Ben, acizane, Artvin ve benzeri çevre ihtilaflarının demokratik özerklik (ya artık kim nasıl tanımlarsa yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesi) meselesinin tartışılması önünde yepyeni bir imkan olduğunu düşünüyorum. Maden onayını veren, şirketi kolluk nezaretinde hukuka aykırı bir şekilde sokan kurum ve bireylerin yerele yakın ve halka hesap verebilir olması lazım. O zaman görelim bakalım “ben şirketin güvenliğinden sorumluyum” beyanatlarının sınırını. “Aarhus nere?”, “özerklik de bana ters!” diyenler en basitinden Artvin’in AKP’li Belediye Başkanı ile röportaj yapabilir, tüm Türkiye karşısında madene karşı sürdürdüğü ürkek itirazını kuvvetlice seslendirmesine yardımcı olabilir. Böylece Artvin’in çoğunluğu ne istiyor konusu bir nebze daha aydınlanmış olur. 

 

 1. İktidar Çevre Düşmanı Gibi Gösterilmeye Çalışılıyor; Oysa ki Bu İktidar Çevre Aşığı, 48 Kentrilyon Ağaç dikti

Yazıyı baştan itibaren okuyanlarla çevrenin ağaç ve peyzajdan ibaret olmadığı, çevre ihtilaflarının yerel demokrasi ve sermaye tehdidi altında ezilen müşterekler sorunundan bağımsız düşünülemeyeceği konusunda anlaşmış olmamız lazım. Türkiye’de çevrenin bu geniş toplumsal anlamıyla altı oyuluyor. Herkesin malumu: Artvin dağlarında kesilen 10 yaşlı ağacı; İstanbul-Ankara otobanı refüjlerine dikelen kırk fidan ile telafi etmeniz mümkün değildir. Biraz da bu yanlış anlaşılma yüzünden Türkiye’de yerel çevre mücadelesi verenler kendilerini çevreciden ziyade yaşam alanı savunucusu olarak adlandırırlar. Bu alışılmadık tanım sahip çıkılmak istenen derenin, ormanın, vadinin toplumsal, ekolojik, ve post-humanist boyutlarının bütününe vurgu yapmak, biraz da ana-akım çevre örgütlerinden ayrışmak içindir. Yok ben illa çevrenin ölçülebilir yanı ile ilgilenirim, bana sayılar, sıralamalar ve ölçülebilir değişkenlerle gel diyorsanız Yale Üniversitesi’nin her yıl güncellediği Çevre Performans Endeksi’ne bakmanızı tavsiye ederim. İndekste Türkiye’nin doğa koruma kategorisinde 180 ülke arasında 177.liğe kadar düştüğü görüp, bio-çeşitliğin bu kadar zengin olduğu bir ülkede bu kadar dibe vurmanın en anlama geldiği üzerine kafa yorabilirsiniz.

 

 1. Onlar da İktidara Oy Vermeselerdi, Kendi Düşen Ağlamaz

En sık karşılaştığım, en az saygı duyduğum bu serzenişi eleştirmeye nerede başlamalı, her seferinde zorlanıyorum. Artvin’de son üç seçimi AKP kazandı, doğru. Çevre sorunları ile gündeme gelen Doğu Karadeniz’de iktidar partisi tulum çıkartıyor, o da doğru. İyi de, Gezi direnişi İstanbul’da oldu da İstanbul’da iktidar sosyalistlere mi geçti? Hadi, onu geçtim 9 aydır oluk oluk kan akarken iktidar partisini oyunu arttırmadı mı? Sanki ülke AKP hegemonyasını çözdü, onu aştı da bir tek ekoloji mücadelesi veren kırsal alanlar ve taşra geri kaldı. Siyasi tıkanıklığın yükünü yerel hareketlere yüklemek “ne ekoloji, ne yaşam alanı mücadeleleri, ne onların kurmakta olduğu koalisyonlar, ne de açtıkları imkanlarla ilgileniyorum” demek anlamına geliyor. Önce uluslararasi sonra da milli sermayenin en kodamanlarına karşı taşra da 25 yıl karşı ayakta kalabilmek siyaset dışı olmasa da siyaset üstü bir çizgi gerektiriyor olabilir. Artvin mücadelesi ayakta kalıp en geniş tabanla madene geçit vermemeye çalışırken ekoloji, yaşam alanı, mücadele, direniş, kapitalizm, sermaye gibi kavramlar elbette tüm vatandaşlara bir şekilde temas ediyor. Bu temasın sandığa yansımıyor oluşu belki de henüz akacak bir mecranın olmamasından kaynaklanıyor.

 

 1. Artvin Kendi Halinde, Hukuka Saygılı, Barış Dolu Bir Kenttir; Devletin Bu Şiddeti de Nereden Çıktı

Artvin bir çok kent gibi barışçıl bir kent, doğru. Tanımı itibariyle barışçıl olmayan bir kent var mı, bilemiyorum. Bu ifade belki de Artvin’de yüz kızartıcı suç oranının az olduğu, hukuk dışına pek çıkılmadığını belirtmek için kullanılıyor. Ancak bu, Artvin’in devletle arasının her zaman güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmiyor. “Ya halbuki Artvin ciddi çocuktur” demeye varan bu söylemler 12 Eylül’ün Artvin’de yarattığı ve yaraları hala sarılamamış travmayı görmezden gelmek demek. Artvin darbenin şiddetinin en yoğun yaşandığı kentlerden oldu, İstanbul ve Ankara’dan sonra  en fazla gözaltı Artvin’de yaşandı. Devlet Artvin’i en ufak köyüne varana kadar didik didik aradı; yargısız infazlar, adam kaçırmalar, gözaltında kaybetmeler ve işkence Artvin’de hemen her haneyi bir şekilde etkiledi. Bu anıların hem Ankara’nın kurumsal belleğinden, hem de Artvin’in toplumsal belleğinden kolay kolay silinmemiş olduğunu iyi bilmemiz gerekir.

 

 1. Burası Ne Cizre, Ne De Şırnak! Burası Bir Cumhuriyet Kenti Artvin!

CbjsTjYUYAA4ZP5_FotorArtvin’in mücadelesini Kürt meselesine göre konumlandırıp kolluk güçlerine nazarında Artvin’e sempati uyandırmaya çalışanlara kötü bir haberim var: uyandırılan sempati maruz kalınan şiddetin en fazla yoğunluğunu azaltmaya yarıyor, o kadar. Artvin’de polis gözaltına alıyor, akşam bırakıyor; gaz ve plastik mermi kullanıyor ateşli silah kullanmıyor. Cumhuriyet kenti olmanın karşılığı bu: ağır çekim şiddet! O da şimdilik. Son tahlile gelindiğinde Artvin’in Cizre’ye benzetilebileceğinin sinyali bakanlık seviyesinde “vurun geçin!” emriyle verilmiş durumda. Dürüst olalım. Mücadele denklemi makbul vatandaş kimdir hiyerarşisi içinde kurmaya çalışıyorsanız, sizden makbulleri olduğunu da bilmek zorundasınız. Sen Cumhuriyet’in kenti isen, o da Cumhuriyet’in müteahhitti, Cumhuriyetin iş adamı. Üstelik senin kenti olduğun cumhuriyet ‘eski’, müteahhidinki ‘yeni’. Dolayısıyla, amaç mücadeleyi yükseltmekse bu senden daha az makbulün başına basarak değil, makbul olmayanla küçük, gevşek, mütevazi koalisyonlar inşa etmeye çalışarak olmalı.

 

 1. Bu Yatırımlar Artvin Halkına İş Ve Aş Olarak Geri Dönecek, Milletin Ekmeği İle Oynuyorlar.

Artvin’e kuş uçuşu yarım saat mesafede Murgul’da 65 yıldır çalışan Türkiye’nin en büyük bakır madeni var, adı Eti Bakır. 1970’li yıllarda kamu elindeyken 6000 küsur işçinin çalıştığı tesisin şimdiki sahibi (bildiniz) Cengiz Holding aynı işi maşallah 900 işçi ile hallediyor. Murgul’u zamanında sosyal devletin imkanları ile cazip kılan kamunun aksine Murgul’a tek çivi bile çakmıyor; ekmeği bile kasaba dışından getiriyor. Tabi mesele Cerattepe’yi özel sektör yerine kamu işletsin meselesi hiç değil. Artvin 15 senedir kişi başına düşe kamu yatırımında açık ara birinci sırada. Artvin’in her köşesi şantiye: barajlar yapılıyor, vadiler yıkılıyor, viyadükler yükseliyor, dağlar HES ve otoyol tünelleri ile deliniyor. Peki bu yatırımın sonunda ne olmuş? Artvin il nüfusu aynı dönemde yılda ortalama %5 küçülmüş. Artvin’e akan yatırım Artvinli için iş üretememiş, Artvin’de üretilen zengilik eşit bölüşülmemiş, Artvin’de kalmamış, Artvinliyi yerinde tutamamış. Artvin adaletsiz kalkınmanın başkenti olmuş.

 

 1. Şu Konjonktürde Bu Güçlü Holding’i Alt Etmek Çok Zor

Zaten mahkemede alt etmişti, ama fayda etmiyor diye üzülmenin yeri yok. Enseyi karartmayalım, Eylül 2014 Eylül’üne Murgul’un fendi, Cengiz’i nasıl yendi bir bakalım. Artvin Cerattepe’nin altınını çıkartmak için her yolu deneyen Cengiz Holding bol bol aldığı ÇED raporlarından birine “merak etmeyin, ben altını burada işlemeyeceğim, hali hazırda bakır çıkarttığım ilçeniz Murgul’a götürüp olarada işleteceğim, zehrin çoğunu oraya akıtacağım” diye yazar. Murgullu önce ÇED raporunun, sonra da gözünün önünde kazılan siyanür havuzlarının farkına varar. Murgullu gençler önce bir platform kurar, ardından toplantı, imza, miting darken, siyanür karşıtı direniş 900 işçinin grevi ile zirve yapar, Murgul’da hayat dört gün durur. Önce ayak sürtüp işçileri işten atmakla tehdit eden işveren, hızlıca geri adım atar, platform ile bir protokol imzalar ve siyanür çukurları kapatılır. Murgullu dün kendi ilçesi için yaptığını bugün Artvin için yapar mı, bu onlardan istenebilir mi, onu bilemem. Ama Artvin ile Murgul’un maden tarihi bir sonraki zaferin ipuçları ile dolu. Bu zor konjonktür de bile.
murgul10

 1. Milli Zenginliklerimiz Yer Altında Mı Kalsın?

Bu sorunun kısa cevabı “yer üstündeki zenginliklerimiz de yerin altına mı girsin?” olsa gerek. Milli zenginliklerimizi kullanalım, doğru. Ama asıl soru bu değil. Asıl soru “neyin zenginlik olduğunun kararını kim nasıl veriyor” ve “zenginlikler arası hiyerarşiyi neye göre kuruluyor” olmalı. İktidar zenginliği sadece ve sadece piyasa koşullarına göre tanımlıyor. Yönetme rasyonelini piyasa mantığının çizdiği kaba bir kalkınmacı dünya görüşü ve dar bir büyüme ideali üzerine inşa etme derdinde. Bu derdin üzerinde, bu ülkenin hakları olarak bir görüş birliğine vardığımızı hiç hatırlamıyorum. Milli zenginliği ekonomiden ibaret saymayabileceğimiz gibi maddi boyutla da sınırlı tutmak zorunda değiliz. Eğer benim “kimin için kalkınma, kimin için büyüme” temalı söylemimi çok radikal bulursanız bir de Rize İdare Mahkemesi’nin kararına göz atın derim: “MADENLERİMİZİN ÜRETİMİ VE İŞLETİLMESİ EKONOMİK YÖNÜYLE GAYRİSAFİ MİLLİ HASILAYA OLUMLU KATKI YAPARKEN GAYRİ İNSANİ YAŞAM KOŞULLARINA YOL AÇMAMALI, ANAYASANIN YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKMÜ İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ KULLANILMASINI ENGELLEMEMELİ, BİR YANDAN GELİŞME VE KALKINMA ODAKLI BİR ÜRETİM ANLAYIŞI BENİMSENİRKEN DİĞER YANDAN DA BU GELİŞME VE KALKINMADAN PAY ALACAK OLAN İNSAN UNSURU GÖZARDI EDİLMEMELİDİR”. Mahkeme kararı dahi bir kez daha gösteriyor ki Artvin’in maden davası çevre ile ilgili olduğu kadar, her çevre mücadelesi gibi, bölüşüm ve yerel demokrasi ile ilgilidir.

 

 1. Bu Madencilik İşleri Dünyanın Başka Yerlerinde Nasıl Yapılıyorsa Biz De Öyle Yapalım

Hopa Sarp Köyü Yakınlarında Dalgalar Duvarı Yıktı, Karadeniz _FotorAçıkçası bu talebi dillendirirken dili ısırmakta fayda var. Çünkü iki saniye düşününce dünyada madenciliğin, bilhassa özel olarak altın madenciliğinin tarihinin kan, gözyaşı, hırsızlık, işgal, kölelik, ve yağma ile yazıldığını hatırlayacağız. “Ya o günler geride kaldı” diyenlere Artvin örneğini anlatın derim. İktidar baskısı, kolluk gücü desteği, hukukun eğilip bükülmesi olmadan böylesi bir proje mümkün olabilir miydi? “Tamam onu anladık, teknik olarak bu maden zararsızca çıkmaz mı?” diye ısrarla soranlara Cengiz Holding’in diğer faaliyetlerine, misal, onu yerel bir taşerondan milli kalkınma müteaddidine taşıyan Karadeniz Sahil Yolu’na bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Her fırtınada Karadeniz’e bir parçasını bırakan, dalgaları yenemeyen ancak bununla birlikte Karadeniz’in tüm derelerinin önünde duvar olmayı başaran, şirin sahil kasabalarını otoban kenarı dinlenme tesisine dönüştüren Karadeniz Sahil Yolu’na bir bakın lütfen. Bu elbette bu firma kötü iş yapar, yanındaki daha iyi anlamına gelmemeli. Altını çizmeye çalıştığım alengirli altyapı projelerinden, sağlıklı üstyapılar kaçınılmaz olarak çıkmayacağı.

 1. Artvin’de Olanlar Üzücü Ama, Artvin’e Yolum Düşmez, Haliyle Hadise Beni Pek İlgilendirmiyor

Çok ‘talihsiz bir beyanat’ bu! Şu noktada altın madeninin Artvin’in sonu olduğuna eminiz de Artvin çok uzak, insanını bilmem vs. diye ilgisiz mi davranıyoruz? Böyle bir insan çeşidi olduğunu sanmıyorum ama yine de varmış gibi yapalım. Açıkçası, belki haklısınız. Artvin bir ekolojik feda alanı hale gelecek ve diyelim ki –olmaz ya- çevresel etki Artvin ile sınırlı kalacak. Artvinli de pılını pırtısını toplayıp, dükkanı kapatıp, yurdun dört yanına yavaş yavaş dağılacak. Tüm bu hikaye sizi rahatsız etmiyorsa da şunu bilmeniz gerekiyor. Böylesi üst düzey dava ve mücadeleler örnek teşkil ediyor. Sadece hukuki içtihatlardan bahsettiğimi düşünmeyin. Artvin davasını göz ucu ile takip eden onlarca yatırım olduğuna ve sürecin geçtiğimiz hafta içinde evrildiği yeni durumu ellerini ovuştururcasına takip ettiklerini varsayabiliriz. Artvin sürecinin gidişatı bugüne kadar saldırgan sermaye gruplarını daha temkinli, yerel ekoloji mücadelesi verenleri de daha cüretkar olmaya itti. Dolayısıyla Artvin mücadelesinin eninde sonunda sizin mahalleye, köye, ve vadiye bir etkisi olacağından emin olabilirsiniz. Bu etkinin yerel demokrasi güçlendirilmesi, müşterek mirasın ve kaynakların korunması yönüne olmasını arzu ediyorsanız siz de Artvin yanında ses çıkarın. En dar zamanda ummadık zaferler büyük sıçramalara tekabül edebilir. Artvin’in mücadelesi hem bu sıçramaya aday, hem de bu zaferi hakkediyor.

 1. Cerrahpaşa’nın Ben de Yanındayım, Yaşasın Cerrahtepe!

:) Aynen! yaşasın ARTVİN, yaşasın CERATTEPE!…. :)

 

Sinan Erensü

49 thoughts on “ARTVİN MÜCADELESİNE DAİR DOĞRU SANILAN 18 YANLIŞ

 1. Artvin alabildiğine güzel bir doğa harikası,öyle maden çıkarılacak bir yeşilin olmadığı köşe yok sınırsız güzel bir yer,aklıma kızılderilinin atasözü geldi,”son ırmak kuruduğuda,son ağaç kesildiğinde diye başlayan ve insanoğlu altını yiyebilecek mi,yada parayı”diye biten,şimdi var olan doğa zaten turzim yönünden eğer ilgilenilirse zaten altın yumurtlayan tavuk.durduk yerde katletmeyin doğayı,birileri zengileşecek diye…!!

 2. Çok güzel bilgiler vermişssiniz teşekkür ederim. Olayları dışarıdan takip ediyordum şimdi daha ayrıntılı olarak cerrattepe olayına hakimim

 3. Harika bir yazi. Cizre’yi cumhuriyetin muteahhiti olarak tanimlamanizin nedenini ve bu “muteahhitin cumhuriyeti
  yeni” soyleminizi anlayamadim.

 4. Pingback: MADEN MÜCADELESİNDE DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR « Artvin Haber Ajansı

 5. Pingback: Artvin Mücadelesine Dair Doğru Sanılan 18 Yanlış

 6. Pingback: Artvin Mücadelesine Dair Doğru Sanılan 18 Yanlış | YURTSEVER

 7. Kısa süre altın çıkaracaksın, doğayı bitireceksin, sonra da öylece bırakıp gideceksin
  Bu projeler Anadolu’yu yaşanmaz hale getirme projeleridir! Halkı toprağından yerinden yurdundan uzaklaştırma planlarının bir parçasıdır
  Yoksa kime faydası var

 8. Artvinliler hala niye akp içşn ısrar ediyor. Hatırladığım kadarıyla yüksek bir oy çıkmıştı akpe. Demekki bizimkiler böylesinden hoşlanıyor

 9. Pingback: Anonim

 10. Artvin’de ve Türkiyenin dört bir yanında yaşanan çevre felaketleri için herkes tepkisini vermeli. Bu talanı çok güzel anlamışsınız ancak araya da “bölücü demokratik özerklik vs gibi şeyler sokuşturulmuş, aynı zamanda “Sen Cumhuriyet’in kenti isen, o da Cumhuriyet’in müteahhitti, Cumhuriyetin iş adamı. Üstelik senin kenti olduğun cumhuriyet ‘eski’, müteahhidinki ‘yeni’. Dolayısıyla, amaç mücadeleyi yükseltmekse bu senden daha az makbulün başına basarak değil, makbul olmayanla küçük, gevşek, mütevazi koalisyonlar inşa etmeye çalışarak olmalı.” BURADA BİR LAF CAMBAZLIĞI VAR ESKİ YENİ CUMHURİYET SÖYLEMİ VS NE DEMEK İSTENİYOR BİRAZ DAHA AÇIKCA YAZSANIZ YA!… Ayrıca Cizre de yaşananlar sizin deyiminizle “kürt meselesi” değil PKK NIN ve kürdistan kurmak isteyen BÖLÜCÜLERİN Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı ayaklanmasıdır. AKP de bu bölücülüğün taşeronluğunu yapıyor.

  NE ARTVİN TALAN EDİLSİN NE DE MİSAKI MİLLİ SINIRLARIMIZDA SAVAŞ OLMASIN. TÜRKİYE’DE ANAYASA YANDAŞ ELİYLE DELİK DEŞİK EDİLMEDİĞİ, HUKUK SİYASİ BASKI ALTINDA OLMADAN HAKKIYLA İŞLETİLDİĞİ SÜRECE BU TALANLARA KARŞI HAK MÜCADELESİ VERİLİR, CUMHURİYET BUNUN İÇİN VAR…

 11. 17. madde açıklayıcılıktan uzak ikiyüzlü bir açıklama. klasik karadeniz insanı işte. herkesin karısıyla münasebetim olsun ama benim karım bana ait olsun düşüncesi. büyükşehirlere yarım yamalak göç edip hem şehir hayatının içine edip,oranın asıl yerlilerini memleketlerine küstürüp hem de memleketini bırakamayanlar; bence endüstri, sanayi varsa her yer bundan nasibini almalıdır. öyle devletin dağına bir ev kurup buralar bizim malımız demek olmaz. Düşünsenize oralara ben de gideceğim buralarda yaşayacağım deseniz sizi barındırmazlar, babasının malı gibi devlet toprağına çöreklenirler. Ama işleri düşünce büyükşehirlerde çete kurar,haraç alıp mafyacılık oynarlar bunlar. genel olarak ikiyüzlüdür karadeniz insanı. dayılanırlar ama bir yandan da korkularından sürekli yanlarında silah taşırlar.

 12. Pingback: Orda Bir Köy Var Uzakta | Türkiye Okuyor

 13. Aynı olaylar Bergama’daki altın madeni içinde yapıldı. Ne oldu? Şuan maden 15 yıldır işleniyor ve en ufak bir tehlike bile yaşanmadı. Her şey dikkatlice yapılırsa yeraltı zenginliklerini işlemek ülkemizin yararınadır. Her türlü lüksü kullan, her ikmanı iste sonrada maden çıkarılmaya kalkılınca yok doğaymış yok çevreymiş. Geçin bu ayakları. Yarın bir gün Türkiye’de bir yerde petrol bulunsa onun çıkarılmasına da karşı çıkacaklar. Ama son model arabalarına binmeyi iyi biliyorlar!

 14. çok saçma işzislik diye bağırmıycaksın ozman kardeşim ya gidip inek güdüceksin hayvancılık yapıcaksın doğacıysan yada sanayici olup kusura bakma doğayı batırıcaksın yok bana önlemler prosedürler deme geç sen onu sanayi varsa çevre kirlenir bukadar basit ozman meydanlara çıkıp bağırmıycaksın işsizlik diye iyice arsızlaştınız.ya pankartlara ne demeli burası cizreymiş öyle yazmışlar bu ne aşağlık bir pankart cizre nere artvin nere?

 15. elektrik kullanacaksın santrallere karşıyım diyeceksin.
  dağa taşa elektrik isteyeceksin iletim için gerekli bakırı çıkartmayacaksın.Türkiyemin bütün nimetinden faydalanacaksın,külfetini batı ve iç anadolu üstlenecek.yok öyle yağma vatandaş.gel batı illerine.adım başı fabrika,santral,taş ocağı,maden vs.buralarda üretilecek biz pisliğini çekeceğiz siz sefasını süreceksiniz..bu doğulular ve doğu karadenizliler nasıl bir millet kardeşim.Ya olduğunuz gibi görünün ya göründüğünüz gibi olun.derdiniz isyansa bu devlet hakettiğinizi verir.bakın görün bunların ardından misyonerler,pkklılar,ruslar,dhkp liler çıkmaza neyim.kendinize gelin t.c. vatandaşları.150-200 yıl geriyi ve bir o kadarda ileriyi görmeye çalışın.edebiyat parçalayarak ancak ağzı ayrık ayran delisini inandırırsın milli coğrafya.Allah cc herşeyi gören ve bilendir.

 16. 9. İktidar Çevre Düşmanı Gibi Gösterilmeye Çalışılıyor; Oysa ki Bu İktidar Çevre Aşığı, 48 Kentrilyon Ağaç dikti ???????

  48 Kentrilyon ağaç dikse sanırım biz köprülerden araba yerine tarzan gibi ağaçtan ağaca atlayarak geçmemiz lazımdı

  480000000000 yanlış sayamadıysam bu kadar ağaç sayması bile zor :)

 17. Niye anlasilmiyor Cengiz holdingin sahibi bu milletin amk dedi mi dedi millette oy verip koy dedi mi dedi o zaman sorun yok kasinmasaydik adam koymazdi

 18. Maşallah yazıyı beğenenler, tek kalemden çıkmış gibi. Bir Artvin yetmez. Beş onunu birlikte vermeli.

 19. Pingback: #Artvin Direnişi’ne Bakışınız Hala Sisliyse, Bu Yazı Tüm Bulutları Dağıtacak | İnadına Haber

 20. Harika bir çalışma. Bir büyük kusurla. CUMHURİYETCİLİK gibi Kemalizm kokan kirletmeye rağmen becerebilirsem paylaşacağım vaner alkaç

  Okusun!
  Ben Artvin’liyim! Biz Artvin’liyiz!
  Bizim güzel, sakin, doğal güzellikleriyle adeta cennet şehrimizde vatan hainleri yaşayamaz yaşatmayız! Bizim sayfamıza hakaretler var! Biz VATANIMIZI, BAYRAĞIMIZI seviyoruz! Biz DEVLETİMİZİ seviyoruz! Bizim tek amacımız var Artvin’imizin doğasını savunuyoruz!
  Biz Polisimize Jandarmamıza, Askerimize taş atmıyoruz, atmayız, ATTIRMAYIZ!
  Biz Artvin’liyiz! Aksi yorum da bulunanları sayfadan direk engelleyeceğizişirsem

 21. Ben Türkiye’deki diğer altın madenlerinden çıkan paralar ile savunma sanayine yapılan yatırımların Artvin halkı için kullanılmasını istemiyorum, O yer üstü güzelliklerinin korunması için sadece Artvinin değil Türkiyenin gelişmesi kalkınması gerekir. Rusya girdiğinde de ağaç keser barikat kurarsınız, yalnız dikkat edin Türk polisine benzemezler. Ha şu konuda çok haklısınız Türkiye’de başka iş adamı yok gibi sürekli devlet işlerinde aynı isimleri görmek istemiyoruz. Yandaşlar para kazansın diye iktidar yapmıyoruz Türkiye kazansın diye iktidar yapıyoruz.

  • ruslar girerse ne demektir? aklın başında mı? hakkariye Şırnak’a birileri girince sen ne yapıyorsun seyrediyormusun? seyrediyorsun demekki!!

 22. bu ülkenin vatandaşı olmaktan iğreniyorum artık bu ülkedeki laçkalıkları ruh sağlığım kaldırmaz oldu bu kadar mı ülkesine düşman bir hükümet olur Bu kadarmı doğrunun tam tersi yapılır yeter artık yeter

 23. dünyanın demokrasi ile yönetilen ülkelerinde insanlar kendi doğalarına sahip çıktığında devletini ve devleti idare edenleri bulur, eğer bir sorun varsa devlet milletiyle oturup hasbihal eder medeni bir şekilde o sorun çözülür, burada aranan kriter ve anlayış şudur, vatandaş bir sorun veya mesele ile karşılaştığında önce devlet vatandaşının yanında oluyor haksızlığı önce devlet gideriyor, bizde ise durum tam tersi, devleti idare edenler sadece rant uğruna mlletine küfür eden bireyin yanında yer alıyor.o zamanda sorun dağlar kadar büyüyor çözülmez bir hal alıyor.işte dünyada yalnız kalmamızın bizleri dünyanın dışlamasının başlıca nedenlerinden biriside budur.devlet vatandaşına ve dünyaya karşı yalan konuşmayacak saygın devletler içerinde dürüstlüğü ile tanınacak insanını ve toprağını sevecek, şu anda bu mevcut olmadığından vatandaş devletine güvenmiyor güvenemiyor….

 24. memlekette hukukmu kaldı?herşey hükümetin elinde adalet yerlerde.Artvinliler için aleyhte karar çıkarsa şaşırmamak lazım.

 25. Pingback: 10 yılda 400 bin maden ruhsatı dağıtan AKP Cerattepe’den vazgeçmez - Diken

 26. Pingback: 10 yılda 400 bin maden ruhsatı dağıtan AKP Cerattepe’den vazgeçmez – Mehveş EVİN | Sol Defter

 27. Yıl 1997, aylardan mayıs. Öğrenciyim. Erzurum-Rize seyahatim esnasında verilen kısa molalarda; 1-Yusufeli kavşağında çoruhun coşkun sularını izlemek, 2-Artvin merkezde bi bardak çay eşliğinde o güzelim yeşil tepelere dalıp gitmek, 3-borçka’da nehir üzerinde o zamana kadar gördüğüm en büyük köprüye Şaşkın gözlerle bakmak ve 4-hopa’da ilk kez karadenizi görmek ve çay bahçelerinin sadece rizeyle sınırlı olmadığını öğrenmek…

  Yazıyı okurken hepsini yeniden yaşadım. O anlar yıllardır belleğimin en güzel parçası olarak arada hatırlanır. Eminim benim gibi çok fazla insan var. Ve bu Hatıralar belleklerde toplanıp gitse de gerçek artvin hep var olmalıdır. Ülkenin en önemli çam ormanlarının bulunduğu Alaçam Dağlarına karşı kurulmuş olan Dursunbey ilçesinden onurlu ve HAKLI mücadelenizi Yürekten destekliyor, sizlere dualar gönderiyorum.

 28. Pingback: 10 yılda 400 bin maden ruhsatı dağıtan AKP Cerattepe’den vazgeçmez – Mehveş Evin (Diken)

 29. Bu ülkede herkes yalancıdır. O kadar uzun uzun yazdıklarını okumadım ve okumayacağımda. Türkiye’nin çevresel performans endeksinde 180 ülke arasında 177. olduğunu söyleyip oraya da link koyuyorsun. Hiç mi düşünmüyorsun biri tıklar da doğruyu öğrenir diye. Hükümetin yalan söylediği gibi sizde yalan söylüyorsunuz.

  • endeks genelinde değil, endeksteki bir kategori altında 177. olduğunu yazıyorum. itham etmeden önce lütfen daha dikkatli okuyunuz.
   bahsi geçen kategori doğa koruma alaını kapsıyor. Bunu kullanmamın nedeni sadece ülke’nin bu kategori’de dünya sonuncusu olması değil.
   Artvin’in bioçeşitliliği bakımından özel bir yer. Ülke’nin tek bio-rezervi bu ilde yer alıyor. Bu bağlamda verdiğim örnek hem doğru, hem de bir bağlama oturuyor. Kaldı ki, 17. büyük ekonomisinin endeksin genelinde 99. olması anlattığım tabloyu yalanlayan değil, haklı çıkaran bir veri. İki yıl önce aynı endekste, endeks genelinde Türkiye 66. sıradaydı, onu da belirtelim.

 30. ben hiç beğenmedim bir Artvinliyim , ve toprağını koruyan insanlara haksızlık etmişsiniz bence . Ve de bilmiyorsanız söyliyeyim karadenizin altı kömür kaynıyor interneti biraz araştırın, kömür 1000 yıl boyunca toprak altında kalırsa elmas olur ve hani bizim çok muhteşem devletimizde bunu bile bile topraklarımızı araplara satmaya devam ediyor. Soruyorum peki kömürün yapısını nanoteknoloji yoluyla dna sını değiştirerek bu süreci hızlandırabilir miyiz? cevap evet yani tam bir zenginlik peki soma madan faciası size tanıdık geldi mi???

Leave a Reply